cover-background
CALL CENTERNO CODINGSOURCE

Callio Call Center Source

  checkmark
 • Hợp nhất danh sách khách hàng

 • checkmark
 • Hợp nhất các cuộc gọi CSKH bao gồm cả nội dung hội thoại

 • checkmark
 • Đồng bộ các ghi chú cho từng khách hàng về Filum

Callio logo
Application Type
Sources
Solution
Customer 360
Category
Call Center, No Coding, Source
feature-icon

Tính năng nổi bật

  checkmark
 • Đồng bộ khách hàng và cuộc gọi: Hỗ trợ đồng bộ toàn bộ thông tin khách hàng và các cuộc gọi chăm sóc từ Callio về Filum

 • checkmark
 • Đồng bộ ghi chú và nội dung cuộc gọi: Các đơn hàng mới cũng được tự động ghi nhận về Filum theo thời gian thực

 • checkmark
 • Phân tích nội dung cuộc gọi và ghi chú: Analytics Engine và Prediction Hub phân tích cuộc gọi và ghi chú từ Callio để tìm ra insights

use-cases-icon

Use Cases

  checkmark
 • Xây dựng chân dung khách hàng toàn diện: bao gồm lịch sử cuộc gọi CSKH và các ghi chú chi tiết của tất cả các cuộc gọi

 • checkmark
 • Phân nhóm khách hàng: dựa vào thông tin cuộc gọi và ghi chú

 • checkmark
 • Cá nhân hóa cuộc trò chuyện: thông tin khách hàng và mọi ghi chú trước đây giúp nhân viên thực hiện hội thoại thân mật và cá nhân hóa với khách hàng

Callio UC
related-icon

Related Sources

haravan_logo
Haravan
download-fghngjuh
KiotViet
Icon_App
Tiki
unnamed
Google Sheets Contacts