logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Tổng đài gọi Callio

callio_logo_632bcf4f72

Tổng đài gọi Callio

  checkmark
  Thu thập dữ liệu cuộc gọi để xác định vấn đề của khách hàng và cải thiện hiệu suất nhân viên hỗ trợ.
  checkmark
  Hợp nhất thông tin liên hệ khách hàng để có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Tạo chiến dịch gọi để tiếp cận và tương tác với khách hàng một cách chủ động, thúc đẩy trải nghiệm và lòng trung thành tốt hơn.
CALL CENTER
callio_logo_632bcf4f72
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Call Center
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Callio của bạn vào Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu khách hàng và cuộc gọi: Hỗ trợ bạn tự động thu thập dữ liệu khách hàng và cuộc gọi từ Callio đến Filum.
  checkmark
  Hợp nhất tự động: Dữ liệu nhân khẩu học và cuộc gọi của khách hàng được hợp nhất với tất cả các nguồn khác vào một nơi duy nhất trên Filum.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Thu thập dữ liệu cuộc gọi và nội dung cuộc gọi dạng văn bản để phân tích cảm xúc của khách hàng và cải thiện việc đào tạo nhân viên hỗ trợ.
  checkmark
  Hợp nhất danh bạ khách hàng để hỗ trợ việc cá nhân hóa trong giao tiếp với khách hàng.
  checkmark
  Tạo chiến dịch gọi để tiếp cận khách hàng một cách chủ động, cải thiện sự hài lòng và giữ chân khách hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

zendesk_logo
Zendesk Mini-App
unnamed
Google Sheets Contacts
Icon_App
Zalo Official Account
haravan_logo
Haravan