Tăng trưởng và hoạt động hiệu quả hơn thông qua dữ liệu

Giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu của mình, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành cũng như các hoạt động nhân sự và tài chính

cover

Thu thập, xử lý dữ liệu và tự động hóa giúp vận hành thông minh và hiệu quả

Hãy cùng khởi đầu hành trình ra quyết định và vận hành tối ưu dựa vào dữ liệu với nền tảng dữ liệu doanh nghiệp Filum

illustration1
icon2

Customer

Thấu hiểu khách hàng để tăng trưởng bền vững

Hợp nhất dữ liệu khách hàng, Customer 360, tạo và phân tích các nhóm khách hàng. Tự động hóa để tối ưu trải nghiệm xuyên suốt hành trình của khách hàng

data-unification
icon3
Operations (Coming soon)

Vận hành tối ưu bằng dữ liệu

Sử dụng dữ liệu cho việc phân tích, giả lập, dự đoán và tối ưu bài toán cung & cầu, vận hành kho bãi và giao vận trong các kịch bản rủi ro từ thấp đến cao

data-unification
icon4
People (Coming soon)

Thấu hiểu từ đó tối ưu mọi hoạt động và trải nghiệm nhân sự

Sử dụng và phân tích dữ liệu trong hoạt động vận hành nhân sự, tạo ra trải nghiệm nhân sự và hiệu quả vượt trội

data-unification
icon5
Finance (Coming soon)

Khai thác tối đa dữ liệu từ các hoạt động tài chính

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tài chính giúp doanh nghiệp gia tăng được hiệu quả đầu tư (ROI), theo dõi tức thì các chỉ số tài chính quản trị và định hướng chiến lược

illustration5