logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
FILUM CX PLATFORM

Nền tảng Quản Trị Trải Nghiệm cho tăng trưởng bền vững

homepage_hero_banner_d137f9b6af
ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU
form_hero_shot_b304294d6f
Mẫu 50+ câu hỏi phỏng vấn khách hàng
Mẫu 50+ câu hỏi phỏng vấn khách hàng cung cấp cho doanh nghiệp bộ câu hỏi toàn diện giúp thu thập thông tin hiệu quả từ khách hàng

Thấu hiểu sâu sắc hành trình trải nghiệm bắt đầu từ nền tảng Filum CX Platform

Nền tảng quản trị trải nghiệm từ Filum hợp nhất dữ liệu trên mọi điểm chạm, giúp doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng trên quy mô lớn, đem lại trải nghiệm xuất sắc và khai thác các cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.
ultimate_listening_mobile_088623a087

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM XUẤT SẮC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Dễ dàng tích hợp với dữ liệu hiện có của Doanh Nghiệp

Giải pháp từ Filum giúp doanh nghiệp kết hợp dữ liệu vận hành với dữ liệu khách hàng, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm trên mọi điểm chạm.
  checkmark
  Kho 100+ nguồn dữ liệu và các ứng dụng phổ biến
  checkmark
  API, SDK, Webhook dễ dàng kết nối với mọi hệ thống dữ liệu hiện hành tại doanh nghiệp của doanh nghiệp
  checkmark
  Thư viện tích hợp và biểu mẫu có sẵn phong phú

Cải thiện chất lượng dịch vụ tới từ việc thấu hiểu khách hàng

Tăng trưởng nóng

Tăng trưởng bền vững hơn

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của Doanh Nghiệp!
Image_2_4696629dac

Kho tài liệu CX giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững